Vi tilbyr

Vi i Skygge Liv har fokus på x, og vi ønsker å møte den enkelte med aksept, anerkjennelse og respekt. På den måten skaper vi tillit og trygghet, noe som er grunnmuren for utvikling,  endring og et godt liv. Vi har gang på gang erfart menneskets evne til positiv endring og utvikling, og vi møter den enkelte med et ressurs- og mulighetsfokus. Skygge Liv ønsker å skape bærekraftige resultater. Det motiverer oss daglig – og det motiverer oss til å være i kontinuerlig utvikling, og å strebe etter kvalitet i hverdagen.

Vi arbeider med å levere individuelle tjenester til enkeltpersoner og bedrifter. Vi har et overordnet mål for våre leveranser; Vi skal bistå våre kunder på deres reise mot det livet de ønsker og å utvikle seg til den beste versjonen av seg selv. 

Orakel Skyggen

Orakel Skyggen er en tjeneste som vil y. Våre konsulenter har stor faglig kunnskap og arbeider daglig med å finne potensialer og å skape muligheter.

Passer Orakel Skyggen for deg? 
Orakelet er en tjeneste som har behov for bistand spesifikk bistand, men er usikker på hvordan det kan eller skal gjøres.
Tjenesten sikter seg inn på å møte ditt fremsatte behov slik at du komme et steg videre på din reise.
Orakel Skyggen kan benyttes både av enkeltpersoner og bedrifter. 

Målet med Orakel Skyggen
Orakel skyggen skal bidra til at du blir i stand til å skaffe deg det du trenger for å gi videre på din reise.
Fokuset ligger på å styrke dine ressurser og muligheter.
Målet er å oppnå varig arbeidsdeltakelse.

Hva skjer når mottar vår tjeneste?


Oppfølgingen foregår i hovedsak på egen arbeidsplass eller hos en annen ordinær bedrift. I oppfølgingstiltaket jobber du ut fra dine egne mål om arbeidsdeltakelse. Oppfølgingshyppighet, aktiviteter og progresjon planlegges i samarbeid med din faste jobbkonsulent og ut fra bestilling fra NAV. Hovedinnhold i oppfølgingstiltaket er:

• Veiledning og oppfølging tilpasset ditt mål og dine behov – tilbakemelding og evaluering

• Karriereveiledning – bevissthet om egen kompetanse opp mot muligheter på arbeidsmarkedet

• Jobbsøk og jobbformidling

• Bistand til dialog med arbeidsgiver og tilrettelegging på arbeidsplass

• Arbeidsutprøving med mål om kompetanseheving, nettverksbygging og arbeidserfaring

• Systematisk jobbing mot å skaffe og/eller beholde ordinært arbeid

Vi har tydelige forventninger om at du er en aktiv deltaker som utforsker egne muligheter og tar egne valg.

Passer arbeidsrettet rehabilitering for deg? 
Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er en tjeneste for deg som er sykmeldt og/eller har fått din arbeidsevne nedsatt og ikke kan beholde eller skaffe inntektsgivende arbeid.

Målet med tiltaket
Målet med arbeidsrettet rehabilitering er å kunne styrke din mestringsevne i hverdagen og arbeidslivet. Muligheten for varig deltakelse i arbeidslivet vil være hovedmålet.
Vi vil se på faktorer som:
• Hva hindrer deg fra å komme i jobb?
• Har du noen sosiale utfordringer? Evt. helseproblemer?

Hva skjer når du er hos oss?
Arbeidsrettet rehabilitering er individuelt tilpasset og deles inn i tre faser; kartlegging, endrings- og utviklingsfase. Arbeidsrettet rehabilitering er basert på individuelle og gruppebaserte aktiviteter. Du vil få tett oppfølging av en av våre dedikerte jobbkonsulenter. Jobbkonsulenten både koordinerer tilbudet, og har dialogen med veiledere i NAV og øvrige samarbeidspartnere. Alle aktiviteter er knyttet opp mot deltakelse i ordinært arbeidsliv.

Varighet/antall timer:
Oppfølging kan vare i inntil 6 mnd. Tiltaket kan forlenges med ytterligere 6 måneder, og ved særlige behov kan tiltaket vare i inntil 3 år. Antall oppfølgingstimer tilpasses ditt behov og gjennomføres i henhold til avtale med NAV.

Hvordan søke?
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.

Drage tjenesten

Oppfølgingsenheten Frisk har et stort nettverk av samarbeidspartnere i arbeidslivet. Våre jobbkonsulenter kjenner arbeidsmarkedet godt og de jobber daglig med å finne egnede arbeidsoppgaver og arbeidsmuligheter.

Passer oppfølging for deg? 
Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for mer bistand enn det NAV kan gi. Tiltaket gir deg den oppfølgingen du trenger for å komme i, eller beholde jobb. Oppfølging kan benyttes både av personer med og uten arbeidsforhold.

Målet med tiltaket
Individuell oppfølging skal bidra til at du blir i stand til å skaffe eller beholde ordinært lønnet arbeid. Dine ressurser og muligheter i arbeidslivet styrkes. Målet er å oppnå varig arbeidsdeltakelse.

Hva skjer når du er hos oss?
Oppfølgingen foregår i hovedsak på egen arbeidsplass eller hos en annen ordinær bedrift. I oppfølgingstiltaket jobber du ut fra dine egne mål om arbeidsdeltakelse. Oppfølgingshyppighet, aktiviteter og progresjon planlegges i samarbeid med din faste jobbkonsulent og ut fra bestilling fra NAV. Hovedinnhold i oppfølgingstiltaket er:

• Veiledning og oppfølging tilpasset ditt mål og dine behov – tilbakemelding og evaluering

• Karriereveiledning – bevissthet om egen kompetanse opp mot muligheter på arbeidsmarkedet

• Jobbsøk og jobbformidling

• Bistand til dialog med arbeidsgiver og tilrettelegging på arbeidsplass

• Arbeidsutprøving med mål om kompetanseheving, nettverksbygging og arbeidserfaring

• Systematisk jobbing mot å skaffe og/eller beholde ordinært arbeid

Vi har tydelige forventninger om at du er en aktiv deltaker som utforsker egne muligheter og tar egne valg.

Varighet/antall timer:
Oppfølging kan vare i inntil 6 mnd. Tiltaket kan forlenges med ytterligere 6 måneder, og ved særlige behov kan tiltaket vare i inntil 3 år. Antall oppfølgingstimer tilpasses ditt behov og gjennomføres i henhold til avtale med NAV.

Hvordan søke?
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.

Bestilling